Kao trener, često sam u prilici da me ljudi pitaju za savete i za konkretne alate “KAKO DA …”? Nekada im dam odgovore koji ih ne oduševe jer očekuju konkretna rešenja. Svaki izazov, problem ili uopšteno situacija, zahtevaju poseban pristup, planiranje i, pre svega, INSPIRACIJU za kreiranje krajnjeg cilja.

Inspiracija je tu, svuda oko nas, u nama, pored nas i nekako nam u kritičnim trenucima promakne. Ovo se dešava iz razloga što se inspiracije setimo kada nam je preko potrebna i tada, zbog rokova, presija i ostalih ograničavajućih faktora, često izostane.

Upravo zbog toga, podeliću sa vama kako ja na svakodnevnom nivou održavam svoju kreativnost.

 1. MAŠTANJE.

Prva i nezaobilazna stavka. Kako odrastamo, maštanje se smanjuje zbog raznih eksternih faktora koji nam šapuću, govore, pokazuju i uveravaju nas da je nešto moguće ili nemoguće. Svakodnevno maštanje vas drži aktivnim, budnim i time je vaš kreativni potencijal na tzv. stand by-u tj. čeka pravi trenutak da se pokaže.

 2. SLUŠAJTE MUZIKU

Stari Grci su to znali, prvi filozofi su koristili i moderna nauka je potvrdila: Muzika utiče na um i telo. Muzika menja moždane talase koji prikazuju elektronsku aktivnost u vašem mozgu. Kada ste opušteni, moždani talasi usporavaju i, isto tako, ubrzavaju kada se energizujete. Muzika koja ima 60 otkucaja u minuti se pokazala kao najkomfornija za sve kulture jer se poklapa sa otkucajima srca.

Barokna muzika je posebno pogodna za stanje relaksirane svenosti, tj. alfa stanje. Da biste istražili ovu muziku, možete preslušati largo i addagio delove u delima koja su komponovana između 1600. i 1750. godine – Bah, Mocart, Hendel i Vivaldi nude dobru osnovu.

 3. IGRAJTE SE.

Lego kockice mogu biti nepresušni izvor energije. Ja često koristim baš ove kockice u svojim treninzima kako bi kod polaznika “probudio” one skrivene delove mašte. Sa druge strane, ove kockice su praktične i možete ih uvek držati na stolu, u torbi… I dok čitate ovo i neki glas vam kaže: “A šta će drugi reći?”, postavite sebi pitanje: “Zašto uopšte čitate ovaj članak?” – zbog drugih ili zbog sebe? 🙂

Igranjem sa kockicama pokrećete desnu hemisferu mozga koja je odgovorna za kreativnost.

 4. POSTAVLJAJTE PITANJA.

Kada kreativnost zastane, postavite sebi neko pitanje koje će vaš izbaciti iz svakodnevnih razmišljanja. Ja sam napravio kartice kreativnosti za koje sam dobio ideju kada sam čitao članak i metodu Oblique strategies. Svrha ovog metoda jeste da vam pruži dodatni uvid i proširi vašu percepciju o određenoj temi.

Definišite svoja pitanja koja će vas pokrenuti na razmišljanje.

 5. CRTAJTE.

Crtanjem oživimo sve ono što u tom trenutku postoji u našoj glavi. I pre nego što kažete da ne znate da crtate, pogledajte crteže koji su u nastavku i koji se sastoje od par linija, krugova, pravougaonika i ostalih oblika i koji su jednostavni i oslikavaju ideje, metode i razne segmente koji pokreću našu kreativnost. Crtanjem pokrećete i dobru energiju koja stoji iza vaših ideja i koja jeste jedan od segmenata kreativnosti.

I eto, pred vama je 5 jednostavnih tehnika koje možete da krenete da praktikujete odmah i da primetite sve dobre rezultate koje vam donose.

Raduje me ako sam vam ovom tekstom pokrenuo bar deo kreativnog razmišljanja o novim navikama koje će napraviti promenu u vašim životima.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *