5 saveta za aktivno slušanje

Aktivno slušanje predstavlja svestan napor da čujete ne samo reči koje druga osoba izgovara nego i poruku koju želi da vam prenese. Ono jeste izgradnja dubljeg poverenja sa vašim sagovornikom kroz razumevanje i poštovanje. Kod aktivnog slušanja bi trebali da čujemo šta naš sagovornik govori – ne samo ono što mi mislimo Read more…