Tri male ribe su živele u jezeru. Jedna se zvala: “Planiraj unapred”, druga je bila “Razmišljaj brzo” i treća je bila “Čekaj i vidi”. Jedno veče su načule da je ribar rekao kako će ih u narednih par dana uhvatiti u svoju mrežu.

“Planiraj unapred” je rekla: “Ja ću plivati niz reku večeras.”

“Razmišljaj brzo” je rekla: “Ja ću sigurno smisliti nešto”.

“Čekaj i vidi” je lenjo rekla: “Sada ne mogu o tome misliti.”

Kada je ribar razapeo mreže, “Planiraj unapred” je pobegla iz mreže. Ali su druge dve bile uhvaćene.

“Razmišljaj brzo” se brzo okrenula i pravila da je mrtva. Ribar je pogledao i rekao: “Uh, ova riba ne valja”, i zatim ju je bacio nazad. “Čekaj i vidi” je jedina koja je završila na ribljoj pijaci.

U turbulentnim vremenima kada bace mrežu planirajte unapred ili mislite brzo.

Ukoliko ste HR manager, CEO, preduzetnik, vodite tim ili uopšte shvatate da ulaganje u članove tima nosi određenu vrednost, sigurno ste bili u situaciji da zatražite “ponudu” za neku formu edukacije: trening, radionicu, coaching…

Pitanje koje se postavlja jeste: Koji su sve koraci potrebni da biste dobili trening koji će najbolje da odgovara izazovima razvoja našeg tima?

Kada radim konsultantski sa kompanijama predlažem da ispunimo ovih 5 koraka:

No alt text provided for this image

1. DEFINISANJE ZAHTEVA

Ovo je segment koji kompanija sama radi ili radi u saradnji sa konsultantom, ukoliko se prvi put susreće sa ovim vidom definisanja zahteva.

Sam zahtev bi trebao da obuhvati detaljno sledeće segmente:

  • CILJ EDUKACIJE 

Prvo krećemo od onoga šta želimo da dobijemo ovom edukacijom. Klijenti ovde često krenu sa dosta širokom pričom i naš zadatak je da ih pitanjima vodimo kroz proces koji će biti najučinkovitiji za kompaniju i polaznike.

  • ZA KOGA definišemo zahteve?

Da li se zahtev pravi za tim kome treba edukacija ili se pravi za grupu koju sačinjavaju menadžeri, prodavci iz raznih segmenata, eksperti iz različitih timova i tome slično.

Ovde je bitno da za grupu za koju se kreira trening bude konkretno definisana i grupa kompetenci koje se traže.

  • ZA ŠTA želimo da ih obučimo?

Koju grupu kompetenci želimo da razvijamo kod unapred definisane grupe zaposlenih? Jesu li to komunikacione veštine, prodajne veštine, liderske veštine..?

  • KAKO ORGANIZUJEMO edukaciju? 

Ovde je bitno da definišemo da li ćemo organizovati kraću edukaciju ili će edukacija biti deo nekog dugoročnog projekta.

Moje iskustvo je da su projekti ti koji prave veću razliku jer polaznici imaju duži vremenski period da naprave stvarnu promenu u svom ponašanju, a to je ono što želimo da postignemo sa edukacijom, zar ne?

Isto tako, želimo li da imamo predavanje na temu ili želimo visoko interaktivnu radionicu na kojoj polaznici uče kroz iskustvo i na konkretnim primerima?

  • METODOLOGIJA

Nekada klijenti imaju preferenciju da se koristi određena metodologija kao npr. Management 3.0NLP (NeuroLingvističko Programiranje)… 

Sve ovo će sigurno biti jasnije ukoliko predstavimo kroz primer IT kompanije XY:

CILJ: Ukazati TEAM LEAD-ovima na bolju komunikaciju sa svojim članovima tima kroz alate boljeg poznavanja komunikacionog procesa, filtera koji utiču na primanje poruke, davanja i primanja povratne informacije. Dalje ih osnažiti da kroz motivacione i inspirativne govore svojim članovima tima ukažu na pozitivne aspekte timskog rada.

KO: Odsek TEAM LEAD-ova koji imaju od 3 do 11 članova tima.

ZA ŠTA: Komunikacione veštine, davanje povratne informacije, motivisanje članova tima, inspirativni govori.

KAKO: Edukacija se organizuje za jednu grupu od 9 članova u 4 bloka od po 6 časova. Ideja je da polaznici NA SVOJIM PRIMERIMA vežbaju definisane kompetence.

Savet: 

U ovom delu uključite i ostale članove tima. Tražite povratnu informaciju na vaše ideje šta je to što bi trebalo da se menja/poboljša. Ono što mi mislimo da je najbolje ne znači da stvarno i jeste.

2. FORMIRANJE ZAHTEVA

Sada svi delovi koje ste naveli trebaju da nađu svoj put ka kompanijama koje se bave razvojem. Što bolje definišete zahteve, brže i konkretnije ćete dobiti ponudu. 

Savet: 

Iz ugla nekoga ko kreira ponude, idealno je kada zahtev dođe u formi tabele sa konkretnim i specifičnim detaljima koji se očekuju na treningu.

3. USPOSTAVLJANJE REFERENTNIH TAČAKA PROGRAMA

Na osnovu cilja klijenta, definišu se izlazni rezultati programa kao i referentne tačke za merenje. 

Savet:

Lično, volim dosta agilno da razmišljam i da menjam segmente koji nemaju vrednost za klijenta, kompaniju i za polaznike.

4. MODIFIKOVANJE PONUDE

Nakon dostavljanja ponude od strane kompanije klijent bi trebao da se posveti ponudi i da ukaže na sve one delove koji mogu biti bolji i/ili drugačiji. 

Savet:

Uključenost naručioca u dodatno modifikovanje programa treninga je jedna od najbitnijih stvari koja nosi istinsku vrednost ovog procesa. 

5. ISPORUKA TRENINGA

Sama realizacija je kruna saradnje koja je definisana u prethodnim koracima. I u ovom delu, na samom treningu, mogu se izmeniti/dodati neki segmenti ukoliko sama dinamika treninga to dozvoljava.

I eto, kao i u svakom poslu, početno istraživanje i planiranje jeste nešto što će vam “ukrasti” određeno vreme i, isto tako, vam dati konkretne informacije kako kreirati trening sa najvećom vrednošću za vašu kompaniju.

I kao što i početna priča kaže, krenite sa planovima treninga i menjajte ih shodno zahtevima tržišta. Budite riba koja pliva i prilagođava se svim uslovima.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *